​​Eesti Hematoloogiaõdede Selts (EHS) on mittetulundusühing, esindades õdesid, kes osutavad õendusabi hematoloogiaosakondades üle eesti.
Ühingu eesmärk on koondada valdkonna õed ja seista oma liikmete erialase ja tööalase kooltuste eest.

EHS esmasteks tegevussuundadeks on erialane väljaõpe pärast üldõe kutsetunnistuse saamist, kirjeldada hematoloogiaiõdede kompetentsid, kvaliteedi- ja koormusindikaatorid, olla koostööpartneriks teistele erialaliitudele ning tervishoiu kõrgkoolidele ja haiglatele.